Konferencja „W świecie Zmysłów”

avatar 23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

więcej...

2015-10-25 19:53:18

Szkolenie „Badania przesiewowe dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka”

avatar Dzięki uprzejmości p. Leszka Twarowskiego – dyrektora Centrum Medyczno - Edukacyjnego, który udostępnił bezpłatnie salę szkoleniową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „MENTOR” odbyło się szkolenie przygotowujące do realizacji Projektu badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka.

więcej...

2015-10-07 13:32:35

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”

avatar W dniach 25-27 września 2015 r. Pan Leszek Twarowski, reprezentujący NZOZ AXON w Białymstoku – Poradnię dla osób z autyzmem, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu.

więcej...

2015-09-30 19:50:34

Konferencja „AU! Mam AUTYZM?!” w Suwałkach

avatar Konferencja szkoleniowa w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” W dniu 1 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pod hasłem: Au! Mam Autyzm?! w restauracji Rozmarino w Suwałkach.

więcej...

2015-04-02 19:46:18

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

avatar Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej. 13 marca 2015 r. w sokólskiej Kawiarni „Lira” odbyło się spotkanie, na którym przypomniano rolę samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na konferencję zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

więcej...

2015-03-15 19:40:39

Spotkanie opłatkowe 2014 r.

avatar 14 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników Centrum Edukacji „MENTOR”.

więcej...

2014-12-14 23:21:53

Zapraszamy na szkolenia

avatar SZKOLENIA Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI OSÓB AUTYSTYCZNYCH REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM NZOZ AXON W BIAŁYMSTOKU :

więcej...

2014-12-02 16:46:46

Konferencja podsumowująca projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar 30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej...

2014-10-04 20:10:56

Rozdanie świadectw

avatar Dnia 25 kwietnia 2014 r.odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy trzeciej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach.

więcej...

2014-04-25 23:19:47

Konferencja podsumowująca projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar 30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej...

2014-03-30 22:52:30

Uroczyste rozdanie świadectw

avatar Dnia 18 stycznia 2014 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentom serdecznie gratulujemy.

więcej...

2014-01-18 22:46:28

Spotkanie opłatkowe 2013 r.

avatar 22 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników Centrum Edukacji „MENTOR”. Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, a z okazji Nowego Roku składane są życzenia.

więcej...

2013-12-22 22:44:26