Jubileusz 25-lecia

avatar 10 czerwca 2016 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości jubileuszu 25-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku. To była wzruszająca uroczystość, która na długo pozostanie w naszej pamięci oraz wszystkich uczestników.

więcej...

2016-06-12 20:07:19

Specjalistyczne szkolenia Rad Pedagogicznych

avatar Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach ma możliwość szerszego spojrzenia na potrzeby środowiska dzięki konsultacjom opiniom z NZOZ AXON Poradni dla Osób z Autyzmem w Białymstoku.

więcej...

2016-03-21 17:08:56

Spotkanie opłatkowe 2015 r.

avatar W dniu 20 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników Centrum Edukacji „Mentor”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Ks. Proboszcza Henryka Radziewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach Pana Dariusza Jaworowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach Pana Edwarda Klepackiego.

więcej...

2015-12-20 23:24:13

„W Objęciach Anioła”

avatarSerdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość wzięcia udziału przez Pana Leszka Twarowskiego, dyrektora NZOZ AXON w Białymstoku – Poradni dla osób z autyzmem w IV imprezie charytatywnej na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych „W Objęciach Anioła” która odbyła się 10 listopada 2015 r.

więcej...

2015-11-10 18:07:59

Konferencja „W świecie Zmysłów”

avatar 23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

więcej...

2015-10-25 19:53:18

Szkolenie „Badania przesiewowe dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka”

avatar Dzięki uprzejmości p. Leszka Twarowskiego – dyrektora Centrum Medyczno - Edukacyjnego, który udostępnił bezpłatnie salę szkoleniową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „MENTOR” odbyło się szkolenie przygotowujące do realizacji Projektu badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka.

więcej...

2015-10-07 13:32:35

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”

avatar W dniach 25-27 września 2015 r. Pan Leszek Twarowski, reprezentujący NZOZ AXON w Białymstoku – Poradnię dla osób z autyzmem, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu.

więcej...

2015-09-30 19:50:34

Konferencja „AU! Mam AUTYZM?!” w Suwałkach

avatar Konferencja szkoleniowa w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” W dniu 1 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pod hasłem: Au! Mam Autyzm?! w restauracji Rozmarino w Suwałkach.

więcej...

2015-04-02 19:46:18

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

avatar Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej. 13 marca 2015 r. w sokólskiej Kawiarni „Lira” odbyło się spotkanie, na którym przypomniano rolę samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na konferencję zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

więcej...

2015-03-15 19:40:39

Spotkanie opłatkowe 2014 r.

avatar 14 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Słuchaczy, Nauczycieli oraz Pracowników Centrum Edukacji „MENTOR”.

więcej...

2014-12-14 23:21:53

Zapraszamy na szkolenia

avatar SZKOLENIA Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI OSÓB AUTYSTYCZNYCH REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM NZOZ AXON W BIAŁYMSTOKU :

więcej...

2014-12-02 16:46:46

Konferencja podsumowująca projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar 30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej...

2014-10-04 20:10:56