« wstecz

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej.

13 marca 2015 r. w sokólskiej Kawiarni „Lira” odbyło się spotkanie, na którym przypomniano rolę samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na konferencję zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Uczestnikami konferencji byli: rodzice, prawni opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mieszkających w gminie Sokółka, dyrektorzy przedszkoli, szkół z gminy Sokółka, pedagodzy, grupa psychologów, logopedów, terapeutów.

W gronie prelegentów znaleźli się m.in. Leszek Twarowski – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AXON w Białymstoku, Anna Kopczuk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Mentor” w Białymstoku, pedagog specjalny NZOZ AXON, a także Magdalena Gutowska – Dyrektor Metodyczny Niepublicznego Przedszkola „Tygrysek” w Białymstoku. Poruszono zagadnienie pracy z dziećmi autystycznymi.

Podczas konferencji zaproszeni gości przedstawili istotne zagadnienia dotyczące integracji dzieci w przedszkolu, szkole oraz w społeczeństwie. Spotkanie to miało na celu uzmysłowienie rodzicom dzieci niepełnosprawnych, że nie są pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami. W przyszłości natomiast stworzyć bardziej wyrozumiale, tolerancyjne i pozytywnie nastawione społeczeństwo.