« wstecz

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”

W dniach 25-27 września 2015 r. Pan Leszek Twarowski, reprezentujący NZOZ AXON w Białymstoku – Poradnię dla osób z autyzmem, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu.

W konferencji wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele światowej nauki, specjalizujący się w badaniach nad autyzmem, a także najwybitniejsi światowi i polscy naukowcy i praktycy, którzy zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Bogaty program konferencji obejmował zarówno wykłady, jak i warsztaty oraz dyskusje panelowe. Organizatorom zależało, aby konferencja była okazją nie tylko do nabycia wiedzy i umiejętności, ale także do dyskusji. Wykłady, warsztaty i dyskusje panelowe podzielono na dwie części, z których jedna poświęcona była diagnozie, a druga terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.