« wstecz

Konferencja „W świecie Zmysłów”

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

Koordynatorkami i osobami prowadzącymi konferencję były logopeda Pani Beata Piktel, posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i psycholog Pani Dorota Maliszewska, która ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowań przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi i zachowań.

Jako prelegenci wystąpiły osoby mające długoletnie doświadczenie m.in. w pracy z dziećmi autystycznymi: Pan Leszek Twarowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AXON w Białymstoku, Pani Anna Kopczuk, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku. Pan Leszek Twarowski w swoim wystąpieniu poruszył problem potrzeby jak najwcześniejszej diagnozy dzieci autystycznych i wczesnego wspomagania, Pani Anna Kopczuk przybliżyła obecnym na konferencji istotę integracji sensorycznej. O współpracy z rodzicami mówiła Pani Teresa Andrzejewska pełniąca obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Na konferencję zostały zaproszone również władze samorządowe: Pan Starosta Piotr Rećko, Pan Krzysztof Szczebiot i Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, którą reprezentowała Pani Anna Żemajduk, inspektor oświaty. Uczestnikami konferencji byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli oraz rodzice uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dyrektor ZSI w swoim wystąpieniu mówiła o trzech podstawowych filarach, które dają szansę na odniesienie sukcesu w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: diagnoza, terapia i współpraca. Mówiła także o organizacji nauczania i rewalidacji dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym uczących się w oddziałach integracyjnych oraz o potrzebie współpracy z rodzicami tych uczniów. Zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia etatu terapeuty, by uczniowie autystyczni mogli korzystać z tej formy pomocy na terenie szkoły. Rodzice na zakończenie konferencji zapisali swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące współpracy ze szkołą. Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań z rodzicami, które będą miały charakter warsztatów. Temat spotkań będzie wynikał z oczekiwań rodziców.

W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów