« wstecz

Szkolenie „Badania przesiewowe dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka”

Dzięki uprzejmości p. Leszka Twarowskiego – dyrektora Centrum Medyczno - Edukacyjnego, który udostępnił bezpłatnie salę szkoleniową w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „MENTOR” odbyło się szkolenie przygotowujące do realizacji Projektu badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka.

Szkolenie było prowadzone przez przedstawicielki Fundacji Bonum Commune.

Projekt dedykowany jest wczesnemu rozpoznawaniu zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Dzieci dotknięte tym problemem najczęściej charakteryzują się szeroko rozumianym deficytem komunikacyjnym stanowiącym źródło porażek szkolnych i trudności emocjonalnych.

W Poradni „MENTOR” z projektu mogą skorzystać dzieci 6 i 7-letnie w ramach godzin WWRD. Osobami upoważnionymi do realizowania projektu w naszej Poradni są mgr Jolanta Bursa i mgr Agnieszka Juchnicka.

Projekt pozwoli wcześnie rozpoznawać problem i wspierać dzieci z deficytami w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego. W konsekwencji wspierać dziecko w jego rozwoju, przeciwdziałać porażkom szkolnym i problemom emocjonalnym.



Bonum Commune

Bonum Commune