« wstecz

Konferencja podsumowująca projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego grupę docelową stanowiło 66 nauczycieli, w tym 36 kobiet i 30 mężczyzn kształcenia zawodowego, zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

Podczas seminarium Pan Leszek Twarowski przedstawił cele i działania projektu: podniesienie kompetencji nauczycieli kluczowych branż województwa podlaskiego w zakresie stosowania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz wykorzystania nowych branżowych technologii.

Zakres projektu obejmował szkolenie z modernizacji systemu kształcenia zawodowego (wprowadzenie do zmian podstawy programowej kształcenia w zawodzie) w wymiarze 42 godzin oraz dwudniowe wizyty studyjne u wiodących pracodawców kluczowych branż województwa podlaskiego.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście: mgr inż. Eugeniusz Mruczyński – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, mgr inż. Łucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, dr inż. Jerzy Kołłątaj- Naczelna Organizacja Techniczna, mgr inż. Rafał Michałowski – wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, mgr inż. Bogusław Łącki – Prezes Zarządu APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A, mgr inż. Małgorzata Sutuła – dyrektor ZSB-G w Białymstoku, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu województwa podlaskiego, uczestnicy projektu, pracownicy Centrum Edukacji „Mentor”, zespół projektowy.

Podczas seminarium zaproszeni gości przedstawili istotne tematy z zakresu szkolnictwa zawodowego na terenie województwa podlaskiego. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.