« wstecz

REKRUTACJA do Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA rusza 14 maja 2018 r.

Iskierka

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 14 maja 2018.

Przedstawiona w regulaminie struktura płci jest jedynie prognoza projektowa. Plec nie będzie czynnikiem decydującym przy naborze dzieci do przedszkola.

Przez 12 m-cy przedszkole będzie prowadzone w ramach projektu dofinansowanego z środków UE. W kolejnych latach działalność placówki będzie kontynuowana na również atrakcyjnych i korzystnych warunkach z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Atutem placówki prowadzonej w ramach projektu i po jego zakończeniu jest bogata oferta zajęć specjalistycznych i terapeutycznych, wysoki poziom merytoryczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji (złożeni formularza rekrutacyjnego wraz z regulaminem projektu) planowane jest na 25 maja 2018 r. Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa rekrutacyjna. Rekrutacja do projektu zakończy się 02 czerwca 2018 r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, Regulamin projektu oraz dokumentację lekarską (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Dokumenty należy wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres:

– Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok. 21, 15-740 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola, zobligowani zostaną do podpisania: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu i Umowy (wzory tych dokumentów do zapoznania poniżej).

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Małgorzata Boruch – tel. 662-106-223
Anna Zawada – tel. 793-002-618

1. Formularz zgłoszeniowy doc
2. Deklaracja uczestnika projektu pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu pdf
4. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie – przedszkole pdf
5. Regulamin projektu pdf
6. Statut przedszkola pdf


Plakat