« wstecz

Projekt: „Utworzenie Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA”

EFS
avatar

Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne od 1 stycznia 2018 r. realizuje projekt:


„Utworzenie Przedszkola dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera ISKIERKA”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Białymstoku dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizację zajęć dodatkowych rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse w zakresie stwierdzonych deficytów. Placówka mieściła się będzie przy ul. Marczukowskiej 2B.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-5 latków, zamieszkujących Białystok i powiat białostocki.

Przedszkole oferowało będzie szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe.

Zajęcia specjalistyczne:
- indywidualna terapia psychologiczna
- indywidualna terapia logopedyczna
- indywidualna terapia pedagogiczna
- felinoterapia
- LEGO terapia

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy:
- indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej SI
- zajęcia muzyczno-ruchowe metodą m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Orffa, Labana

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:
- trening umiejętności społecznych

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
- język angielski
- dziecięca matematyka
- robotyka
„Mały naukowiec”
- szachy

Przedszkole rozpocznie działalność 01.08.2018 r.


1. Formularz zgłoszeniowy doc
2. Deklaracja uczestnika projektu pdf
3. Oświadczenie uczestnika projektu pdf
4. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie – przedszkole pdf
5. Regulamin projektu pdf
6. Statut przedszkola pdf