« wstecz

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Dnia 17 maja 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.Studia ukończyło 185 osób na kierunkach pedagogicznych takich jak: Autyzm, Oligofrenopedagogika, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Przygotowanie pedagogiczne, Terapia pedagogiczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna itp., łącznie 33 kierunki. Spotkanie zakończyło się wzniesieniem toastu za sukcesy zawodowe i osobiste naszych absolwentów.

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar