« wstecz

Harmonogram egzaminów semestralnych

Od dnia 2 czerwca 2018 r. rozpoczynają się egzaminy semestralne.
Rozkład zajęć (2.06.2018 r.) dla semestru IIa i IIb wygląda następująco:

IIa
1. Historia
2. Historia
3. Historia
4. Matematyka - egzamin pisemny
5. Język polski - egzamin pisemny
6. Język angielski - egzamin pisemny

IIb
1. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
3. Ocena ryzyka zawodowego
4. Ocena ryzyka zawodowego - egzamin pisemny
5. Zarządzanie systemami BHP - egzamin pisemny
6. Zagrożenia w środowisku pracy
7. Zagrożenia w środowisku pracy
8. Zagrożenia w środowisku pracy
W dniach 3 czerwca oraz 16 czerwca 2018 r. odbywać się będą egzaminy ustne ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych. Egzaminy rozpoczynają się od godz. 9.00
Warunkiem przystąpienia do egzaminów semestralnych jest złożenie prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów oraz opłata czesnego (łącznie z miesiącem czerwcem).