« wstecz


TRZECI SEMESTR
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
organizuje
podyplomowe kwalifikacyjne studia trzy – semestralne.
Jednakże dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku mamy ofertę tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”.
Pozwala to absolwentowi kursu uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika WSKP i SM w Warszawie w trakcie jednego semestru.


SZCZEGÓŁY OFERTY:

- Oferta kierowana jest do absolwenta kursu kwalifikacyjnego (rok ukończenia nie jest istotny).

- Na podstawie zaświadczenia z kursu z wyszczególnionymi zagadnieniami (wraz z ilością godzin) absolwent podejmuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w trybie indywidualnym.

- Tryb indywidualny oznacza zaliczenie różnic programowych wynikających z zaświadczenia z kursu i programu studiów.

- Tryb indywidualny trwa jeden semestr (od października do lutego lub od lutego do września) i kończy się egzaminem.

- Zajęcia trybu indywidualnego odbywają się w formie mieszanej, część realizowana jest w Białymstoku lub innej lokalizacji (np. Lublin, Węgrów, Olsztyn, Łomża), część w formie kształcenia na odległość.

- Po zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych zawierające suplement z trzech semestrów (nie różni się ono od świadectwa studenta kończącego studia w trybie normalnym).

- koszt tzw.: TRZECIEGO SEMESTRU jest stały dla wszystkich kierunków i wynosi 1200 złotych (możliwość opłaty w ratach).

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata rekrutacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121