« wstecz

Rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 studiów podyplomowych w Białymstoku

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych – LUTY 2018 r. Zapraszamy do składania dokumentów.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
– wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej:
AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne Leszek Twarowski ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok– opłata aktywacyjna 100 zł na konto Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok
Szczegółowe informacje:
podn@centrumedu.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121