« wstecz

Oferta studiów podyplomowych w Białymstoku
na rok akademicki 2018/2019


Kierunki pedagogiczne
Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
1. Andragogika 3 1000 zł
2. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000 zł
3. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1000 zł
4. Biologia w szkole 3 1000 zł
5. Chemia w szkole 3 1000 zł
6. Coaching i tutoring w edukacji 2 1750 zł
7. Doradztwo zawodowe 3 1000 zł
8. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1000 zł
9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 800 zł
10. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000 zł
11. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 2 1300 zł
12. Fizyka w szkole 3 1000 zł
13. Geografia w szkole 3 1000 zł
14. Gerontologia i opieka na osobami starszymi 3 1000 zł
15. Historia w szkole 3 1000 zł
16. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1000 zł
17. Język polski w szkole 3 1000 zł
18. Logopedia 4 1000 zł
19. Matematyka w szkole 3 1000 zł
20. Pedagogika lecznicza 3 1000 zł
21. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1000 zł
22. Pedagogika sztuki – plastyka w szkole 3 1000 zł
23. Przedsiębiorczość w szkole 3 1000 zł
24. Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł
25. Przyroda w szkole 3 1000 zł
26. Pedagogika specjalna 3 1100 zł
27. Resocjalizacja 3 1000 zł
28. Socjoterapia 3 1000 zł
29. Surdopedagogika 3 1000 zł
30. Terapia pedagogiczna 3 1000 zł
31. Terapia rodzin 3 1000 zł
32. Tyflopedagogika 3 1000 zł
33. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000 zł
34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000 zł
35. Wiedza o społeczeństwie w szkole 3 1000 zł
36. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000 zł
37. Zarządzanie oświatą 2 1200 zł


Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
36. Administracja publiczna 2 1200 zł
37. E-administracja 2 1200 zł
38. HR Business Partner 2 2100 zł
39. Kontrola zarządcza 2 1200 zł
40. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1200 zł
41. Samorząd terytorialny 2 1200 zł
42. Trener w organizacji 2 2000 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
43. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 2 1200 zł
44. Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej 2 1200 zł
45. Logistyka 2 1200 zł
46. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł
47. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200 zł


TRZECI SEMESTR
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
organizuje
podyplomowe kwalifikacyjne studia trzy – semestralne.
Jednakże dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku mamy ofertę tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”.
Pozwala to absolwentowi kursu uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika WSKP i SM w Warszawie w trakcie jednego semestru.


SZCZEGÓŁY OFERTY:


- Oferta kierowana jest do absolwenta kursu kwalifikacyjnego (rok ukończenia nie jest istotny).

- Na podstawie zaświadczenia z kursu z wyszczególnionymi zagadnieniami (wraz z ilością godzin) absolwent podejmuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w trybie indywidualnym.

- Tryb indywidualny oznacza zaliczenie różnic programowych wynikających z zaświadczenia z kursu i programu studiów.

- Tryb indywidualny trwa jeden semestr (od października do lutego lub od lutego do września) i kończy się egzaminem.

- Zajęcia trybu indywidualnego odbywają się w formie mieszanej, część realizowana jest w Białymstoku lub innej lokalizacji (np. Lublin, Węgrów, Olsztyn, Łomża), część w formie kształcenia na odległość.

- Po zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych zawierające suplement z trzech semestrów (nie różni się ono od świadectwa studenta kończącego studia w trybie normalnym).

- koszt tzw.: TRZECIEGO SEMESTRU jest stały dla wszystkich kierunków i wynosi 1200 złotych (możliwość opłaty w ratach).

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł (nr konta: Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880]) w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121