« wsteczInstytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w roku akademickim 2018/2019 absolwentom kursów kwalifikacyjnych Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz Szkół prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor”
oferuje następujące zniżki:

studia podyplomowe – 5%
oferta „Trzeciego semestru” – 5 %