« wstecz

Rekrutacja na semestr wiosenny studiów podyplomowych w Białymstoku
TRWA DO 15 MARCA 2019 R.
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych – luty 2019 r.


O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– wypełnione podanie na studia podyplomowe

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne Leszek Twarowski ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok– opłata aktywacyjna 100 zł na konto Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121