« wstecz

AKTULANIE PROWADZIMY ZAPISY NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI”

Liczba godzin: 530 godz. (3 semestry)
Cena: 160 zł/miesiąc lub 2100 zł/całość
Miejsce: Mońki, Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2018r.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „PROWADZENIE SPRZEDAŻY”

Liczba godzin: 590 godz. (3 semestry)
Cena: 170 zł/miesiąc lub 2300 zł/całość
Miejsce: Mońki, Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2018r.
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „OPIEKUN MEDYCZNY”

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „OPIEKUN MEDYCZNY”

Liczba godzin: 470 godz. (3 semestry)
Cena: 145 zł/miesiąc lub 2000 zł/całość
Miejsce: Mońki
Nauka rozpocznie się od września 2018r.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY „ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”

Liczba godzin: 450 godz. (3 semestry)
Cena: 140 zł/miesiąc lub 1900 zł/całość
Miejsce: Grajewo
Nauka rozpocznie się od września 2018r.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Liczba godzin: 6
Cena: 100 zł
Miejsce: Grajewo, Mońki

Najbliższy termin: do ustalenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Reforma szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie 01 września 2012 r., wprowadza do kształcenia zawodowego nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Podczas kursu osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • * osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nowa forma kształcenia pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową, a także umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej, ponieważ KKZ trwają 2-3 semestry, a zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy w najbliższym czasie uruchomi kwalifikacyjne kursy zawodowe, zarówno dla osób indywidualnych jak również firm i instytucji.

  1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjnt kurs zawodowy pobierz
  2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

E-learning

E-learning – jest to nowoczesna metoda kształcenia wykorzystująca dostępne media elektroniczne, takich jak: Internet, Intranet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki jak CD i DVD. Ze względu na swoją specyfikę określany jest często również jako „distance learning” (nauczanie na odległość). E-learning jest narzędziem służącym uzupełnianiu i rozszerzaniu szkoleń stacjonarnych, pozwala na zwiększenie ich efektywności przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów wynikających z organizowania tradycyjnych kursów.

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym trendom przygotowuje ofertę szkoleń wykorzystujących e-learning, szczegóły wkrótce.

INFORMACJE I ZAPISY:

Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11, lok. 21; sekretariat@axoncem.pl; 509 869 855

Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1); sekretariat@axoncem.pl; 509 869 835

Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie, ul. Szkolna 12; grajewo@centrumedu.pl; 509 590 976

oraz za pomocą Zapisy online.