« wstecz

Zajęcia edukacyjne

współfinansowane z PO Kapitał Ludzki

Z indywidualizacją rozwój osiągamy – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

W semestrze wiosennym roku szkolnego 2013/2014 zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, w Szkole Podstawowej w Różanymstoku i w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim zajęcia edukacyjne z zakresu:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - język angielski
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

Na miejsca! Do życia gotowi! Start!

W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 Centrum Edukacji „Mentor„ w Mońkach na zlecenie Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone były następujące zajęcia:
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Innowacyjny Program Rozwojowy (IRP) „Projekt to nic trudnego”
 • Zajęcia plastyczno- teatralne
 • Zajęcia dziennikarsko-językowe
 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia sportowe

PO KL + 9.1.2 = nowoczesna szkoła!

W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół w Pozezdrzu mogli bezpłatnie uczestniczyć w następujących zajęciach:
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z języka niemieckiego
 • Zajęcia z zakresu nowoczesnych techniki informatycznych (ICT)
 • Zajęcia ogólnorozwojowe „Trening Twórczego Myślenia”
 • Zajęcia ogólnorozwojowe „Porusz umysł”
 • Zajęcia ogólnorozwojowe „Projekt to nic trudnego”
 • Zajęcia ogólnorozwojowe „Równość szans od podstaw”
 • Zajęcia techniczno- matematyczne „Ja i mój robot”
 • Zajęcia techniczno- matematyczne „Młody elektronik”
 • Zajęcia przyrodniczo- ekologiczne „Strażnicy Przygody”
 • Zajęcia matematyczno- logiczne „Mały Einstein”
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (rehabilitacja i fizjoterapia)

Edukacja – każdy może osiągnąć sukces

Od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach prowadziła następujące zajęcia, zorganizowane w Gimnazjum w Goniądzu:
 • Zajęcia kompetencyjne – Porozumiewanie się w językach obcych (Klub Młodych Poliglotów) w tym zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego.
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (Koło Młodego Przyrodnika – geografia) w tym zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia Świadomość i ekspresja kulturalna (Warsztaty tańca nowoczesnego)

Sukces w edukacji dla każdego – rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu”

Od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach zorganizowało zajęcia w Szkole Podstawowej w Goniądzu. Dzieciaki z klas IV - VI mogły skorzystać z następujących zajęć:
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (WarsztatyMłodego Matematyka) w tym zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (Warsztaty Młodego Odkrywcy)
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (Warsztaty Młodego Przyrodnika)
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje informatyczne (Warsztaty Młodego Internauty)
 • Zajęcia kompetencyjne – kompetencje informatyczne (Warsztaty Młodego Programisty)
 • Zajęcia kompetencyjne umiejętności uczenia się (Warsztaty jak polubić naukę)
 • Zajęcia Świadomość i ekspresja kulturalna (Warsztaty tańca )
 • Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia z kaligrafii

Od ucznia do profesjonalnego mechanika

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zorganizowaliśmy zajęcia w Zespole Szkół w Szczuczynie. W ramach projektu realizowanego przez naszą placówkę uczniowie liceum i technikum mogli skorzystać z następujących zajęć:
 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe:
  • język polski
  • jęz. angielski
  • jęz. niemiecki
  • matematyka
  • podstawy konstrukcji maszyn
  • układy sterowania i regulacji
  • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
  • koło motoryzacyjne
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych:
  • jęz. polski
  • jęz. angielski
  • jęz. niemiecki
  • matematyka
  • podstawy konstrukcji maszyn
 3. Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla młodzieży
 4. Zajęcia z psychologiem
 5. Zajęcia z pedagogiem

Świat nauki – chcemy go dobrze poznać

Od marca 2012 r. do czerwca 2013 r. 207 dzieci ze szkół podstawowych w gminie Kolno (Janowo, Borkowo, Czerwone, Lachowo, Wykowo, Zabiele, Zaskrodzie) uczestniczyło w poniższych zajęciach, prowadzonych przez naszą firmę:
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego

Od lutego 2012 r. do września 2013 r. we współpracy z Zespołem Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego”. Uczniowie Technikum nr 9 w Łomży uczestniczyli w następujących zajęciach:
 • matematyczne „Obliczenia bez tajemnic” oraz w ramach „Białej szkoły”
 • polonistyczne „Warsztaty pisarskie”
 • z języka niemieckiego „Ich spreche Deutsch”
 • z języka angielskiego „English is easy”
 • ekologiczno – dziennikarskie „Warsztaty ekologiczno – dziennikarskie”
 • z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik technologii drewna „Konstrukcje drewniane”
 • z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik geodeta „Pomiary geodezyjne”
 • z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik geodeta „Tworzenie map”
 • laboratoryjnych z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik ochrony środowiska „Śladami Skłodowskiej”
 • z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik ochrony środowiska „Świadomy ekolog”
 • z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik ochrony środowiska „Ekolodzy z Urwitałtu”
 • doradczo – pedagogicznych „Ścieżki kariery”

Uwierzyć w siebie

Od grudnia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach na zlecenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu zrealizowała w ramach projektu „Uwierzyć w siebie” następujące, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zajęcia:
 • Język polski – zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Język angielski – zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Matematyka – zajęcia rozwijające zainteresowania
 • Matematyka - zajęcia wyrównawcze
 • Warsztaty edukacyjno – sportowe
 • Warsztaty edukacyjno – przyrodnicze
 • Doradztwo zawodowe grupowe
 • Poradnictwo indywidualne
 • Warsztaty umiejętności
 • Warsztaty psychologiczno - edukacyjne

Mój świat – Bajka – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii

Od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach był wykonawcą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod tytułem „Mój świat – Bajka – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii”. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie bezpłatnie korzystali z zajęć z:
 • choreoterapii
 • teatroterapii
 • plastykoterapii
 • muzykoterapii

Rozwijam umiejętności

Od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kolnie realizujowały projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod tytułem „Rozwijam umiejętności”. w ramach projektu uczniowie klas I - III w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie i w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie uczestniczyli w nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami czytania i pisania, dysleksja
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami z matematyki
 • Zajęcia dla dzieci z wadami postawy- gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie matematyczno – przyrodniczym
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie polonistycznym