« wstecz

O nas

AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW „MENTOREK” w Mońkach to niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, która powstała w lutym 2014 r. Celem działalności placówki jest umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz korzystania przez nich z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Placówka realizuje swoje zadania między innymi poprzez prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą czy zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. Organizujemy także kursy, szkolenia i warsztaty.

Nasza działalność obejmuje również organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe oraz stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnorodnych form rekreacji.