« wstecz

Oferta


Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające umiejętności

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne:

    - zajęcia z psychologiem
    - zajęcia z pedagogiem

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych