« wstecz

Godziny pracy

Godziny pracy rejestracji:


Poniedziałek 8.00 – 19.00
Wtorek 8.00 – 19.00
Środa 8.00 – 19.00
Czwartek 8.00 – 19.00
Piątek 8.00 – 19.00
Sobota 8.00 – 14.00Świadczenia w ramach NFZ:


Poniedziałek 9.00 – 19.00
Wtorek 14.00 – 19.00
Środa 8.00 – 19.00
Czwartek 8.00 – 19.00
Piątek 9.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 11.00


Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego:


Poniedziałek: 16.00 – 18.00


Godziny pracy Zespołu Leczenia Środowiskowego:


Poniedziałek: 16.00 – 18.00


Rejestracja pacjentów odbywa się:

  • osobiście
  • telefonicznie,


Termin wizyty można umówić również przez osoby trzecie.
W dniu rejestracji wyznaczana jest data i godzina wizyty.Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.Dokumenty wymagane podczas pierwszej wizyty w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:

  • dokumentacja dziecka (m.in. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, karta informacyjna pacjenta jeżeli dziecko było wcześniej hospitalizowane, zaświadczenia lekarskie i inne)
  • poradnia przyjmuje kserokopie wymienionych dokumentów