« wstecz

Nowe kierunki studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

avatar


1. Dydaktyka języka obcego
2. Etyka w szkole
3. Filozofia w szkole
4. Logistyka w szkole
5. Rolnictwo
6. Wczesne nauczanie języka obcego
7. Zarządzanie w biznesie
8. Zielarstwo i fitoterapia
9. Pedagogika specjalna w zakresie:
• Surdopedagogiki
• Tyflopedagogiki
• Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz Zespołem Asperegra
• Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)