« wstecz

Zapraszamy na studia na kierunkach:


• Pedagogika specjalna – studia licencjackie (I stopnia)
• Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia)
• Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia)


Specjalności na rok akademicki 2018/2019

Studia I-go stopnia
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy


Studia II-go stopnia

1. Resocjalizacja z socjoterapią
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne


Czesne:
• Pedagogika specjalna (I stopnia) – 1590 zł/ semestr
• Pedagogika (I stopnia) – 1 500 zł/ semestr
• Pedagogika (II stopnia) – 1 700 zł/ semestr
(MOZLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ PRZEZ 10 MIESIĘCY W ROKU AKADEMICKIM)


WYMAGANE DOKUMENTY:
- kserokopia świadectwa dojrzałości
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dla kandydatów na II stopień
- 2 fotografie o wymiarze 45/35 mm
- podanie (studia licencjackie), podanie (studia mgr ), umowa i ślubowanie
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121