Psycholog:

mgr Małgorzata Pawluczuk

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet5 oraz PEP-3-PL. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczka licznych warsztatów z zakresu zabaw wspierających rozwój dziecka i szkoleń z ,,Diagnoza i terapia autyzmu’’, „Mediacje rówieśnicze’’, „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera’’, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”. Ukończyła kurs z zakresu treningu umiejętności społecznych i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kurs na wychowawcę wypoczynku.

mgr Katarzyna Toczydłowska

Nazywam się Katarzyna Toczydłowska, jestem psychologiem.W mojej pracy stosuję terapię psychodynamiczną, w której podążam za pacjentem i jego potrzebami, tworząc z nim bliską relację i zaufanie. W wolnym czasie interesuję się nowinkami technologicznymi, grami komputerowymi, czytaniem książek, fotografią oraz jazdą na łyżwach.

Ukończyłam:

Studia Magisterskie z Psychologii klinicznej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w latach 2013-2018r.

Podyplomowe studia pedagogiczne w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w latach 2019-2020r.

Terapię pedagogiczną z elementami integracji sensorycznej w AXON Centrum Edukacyjno-Medycznym Leszek Twarowski  w latach 2019-2020r.

Dodatkowe kursy:

 • Trening Umiejętności Społecznych – Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku (2019r.)
 • Innowacyjne metody terapii autyzmu z zastosowaniem nowych technologii- Krajowe Towarzystywo Autyzmu (2019r.)
 • Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku (2018r.)
 • Diagnoza i terapia autyzmu- poziom podstawowy – Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku (2018r.)

mgr Ada Żamojda

Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) oraz Podyplomowe studia pedagogiczne.


Pracuje w zespole diagnostycznym w NZOZ AXON Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Koncentruje swoją uwagę oraz działanie na podążaniu za pacjentem poprzez rozwijanie jego zainteresowań, pracę na mocnych stronach i wzmacnianiu wiary w siebie.

Kursy i szkolenia:

 •  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR (w trakcie, „CENTRUM ROZWIĄZAŃ” w Toruniu)
 •  „Wzmocnienie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.” (KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU, Oddział w Białymstoku)
 •  Uprawnienia Diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie)
 •  „Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy (AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne)
 •  Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym – Specjalista Terapii Ręki (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR)
 •  Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasad prowadzenia terapii (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR)
 •  „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym” (Instytut „ProEduco” Anna Samsel)
 •  „Trudne sytuacje w przedszkolu w kontaktach z dorosłymi” („Poza Horyzont” Jacek Markowicz)

mgr Anna Zawada

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. Systematycznie doskonali swoje umiejętności oraz kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Najważniejsze z nich to:

 • Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • Konferencja szkoleniowa „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?”
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju małego dziecka”
 • „Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka”
 • Szkolenie „Growththrough Play System (GPS) Level 1”
 • „Kurs multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu”
 • „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości
  w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego”
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”

Wspiera dzieci, młodzież i dorosłych ze zdiagnozowanymi trudnościami z zakresu spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, konsultacje, szkolenia dla rodziców i specjalistów. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. „W swojej pracy kieruję się zasadą, że każda osoba radzi sobie z trudnościami w najlepszy sposób,
w jaki aktualnie potrafi i jednym z moich zadań jest wspieranie jej oraz pomoc w poszerzaniu kompetencji, aby coraz sprawniej i skuteczniej radziła sobie z  życiowymi wyzwaniami. Dużą częścią mojej pracy jest także psychoedukacja, objaśnianie zachowań, próby znalezienia odpowiedzi na pytania skąd biorą się trudności w funkcjonowaniu, jak możemy je wyjaśnić oraz jak je zminimalizować lub przezwyciężyć.”

mgr Pawłowska Monika: