Biblioteki pedagogiczne w województwie podlaskim

ZAPRASZAMY

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku
ul. Złota 4
15-016 Białystok
tel. 85 732 98 67
e-mail: biblioteka@bialystok.edu.pl

www.cen.bialystok.pl

Biblioteka PedagogicznaCentrum Edukacji Nauczycieli
w Łomży

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. 86 216 23 57
e-mail: cen@cen.lomza.pl
www.cen.lomza.pl

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli
Filia w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Armii Krajowej 4
 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 2750923
 e-mail: wysokie.maz@bp.lomza.pl

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli

Filia w Siemiatyczach

ul. 11 listopada 18 A

17-300 Siemiatycze
Tel. 85 6552207

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli
Filia w Hajnówce
Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
17-200 Hajnówkatel. 85 682 27 97

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67A
16-400 Suwałki

tel. 87 567 03 28
www.cen.suwalki.pl

Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli
Filia w
Sejnach
ul.22 Lipca 1016-500 Sejnytel. 87 516 22 47

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie
ul. Teofila Kubraka 6
18-500 Kolno
tel. (86) 278 24 33
e-mail: biblioteka@powiatkolno.pl

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A15-097 Białystok
tel. 85 67-67-221
e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
www.ksiaznicapodlaska.pl