DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA Z ASD W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

PROWADZĄCY

mgr Anna Zawada – zajmuje się diagnozą osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z ASD.
  2. Diagnoza funkcjonalna – po co? Kiedy? Jak?
  3. Rozwój teorii umysłu, rozwój emocjonalny, rozwój zabawy – etapy rozwoju poszczególnych obszarów.
  4. Zapoznanie ze standaryzowanymi testami do określania poziomu rozwoju dziecka, a także z niestandaryzowanymi próbami służącymi do oceny funkcjonowania dziecka.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

200 zł/os