Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe o specjalności surdopedagogika przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki,rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu surdopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym 

ZAKRES KSZTAŁCENIA: 

 1. Elementy psychologii i psychopatologii 
 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej 
 3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami 
 4. Psychologia niesłyszących 
 5. Wprowadzenie do surdopedagogiki 
 6. Metodyka nauczania niesłyszących 
 7. Surdologopedia 
 8. Psychopedagogika twórczości 
 9. Trening twórczości 
 10. Audiometria i audiologia 
 11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu 
 12. Dydaktyka specjalna 
 13. Metodyka wychowania w internacie 
 14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym 
 15. Podstawy języka migowego 
 16. Praktyka zawodowa- 120 godzin 

KOSZT STUDIÓW: 

3600 zł. (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna