FORUM KADRY WSPOMAGANIA OŚWIATY

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Dnia 27 września 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej firma MIR CONSULTING podpisała umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Zachodniopomorską Grupą Doradczą w Szczecinie.

Logo MIR Consulting
Logo AXON
Logo ZGD

Tematem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w placówkach. W projekcie weźmie udział 900 osób.

Projekt będzie realizowane w terminie do 2020-05-31 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 7 363 753,45 zł, wartość dofinansowania to 7 142 840,84 zł.

Projekt pn. „Forum kadry wspomagania oświaty” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO