JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM ASPERGERA NA LEKCJI.

PROWADZĄCY

mgr Anna Zawada – zajmuje się diagnozą osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Charakterystyka funkcjonowania dziecka ZA w kontekście poznawczym, emocjonalnym, społecznym i sensorycznym.
  2. Strategie dostosowania wymagań dla ucznia z ZA.
  3. Zasady pracy z uczniem z ZA.
  4. Wyzwania współpracy między szkoła/nauczycielem a uczniem z ZA i sposoby radzenia sobie z nimi.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

190 zł/os