Szukaj
Close this search box.

mgr Beata Kulesza

Absolwentka Pedagogiki rewalidacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Ponadto ukończyła szkolenia w zakresie: Terapia Ręki i zaburzenia motoryki małej, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem,  Kinezjologia Edukacyjna (Brain Gym) wg metody dr Paula Dennisona (I, II stopień), Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych, Terapia niedyrektywna dzieci z autyzmem i dzieci z zaburzeniami zachowania, III – stopniowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce. Terapia Behawioralna, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.