Szukaj
Close this search box.

mgr Helena Wasiluk

bsolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych. Udziela konsultacji dla rodziców i przeprowadza badania logopedyczne.

Ukończone  kursy i szkolenia

  • Kurs kwalifikacyjny zakresu surdopedagogiki
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

2013 r.- ukończenie I stopnia kursu Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”

2014 r.- szkolenie pt. „Diagnoza i terapia autyzmu”

2015 r.- warsztaty pt. „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1

2015 r.- szkolenie pt. „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”

2015 r.- udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej: „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

2016 r.- szkolenie pt. „Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej”

2017 r.- szkolenie pt. „Guguhopla, zabawy logopedyczne malucha-stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka”

2017 r.- Udział w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wsparciem dziecka i rodziny. Małe dziecko- poznanie w zabawie.”

2017 r.- kurs nauki Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym

2017r.- szkolenie pt. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)”

2018 r.- szkolenie pt. „Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”

2018 r.- szkolenie „Karta Oceny Logopedycznej dziecka- KOLD”

2018 r. – szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw”

2018 r.- Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym