mgr Katarzyna Puciłowska

pedagog

Jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.  Ukończyła podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W trakcie studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością  intelektualną.

Kursy i szkolenia:

  • TUS
  • Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON organizowany przez Fundację wspierania rozwoju JA TEŻ
  • Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera organizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
  • Trening umiejętności potrzebnych do konstruktywnej współpracy nauczyciela/wychowawcy
    z rodzicami uczniów, organizowany przez CEN w Białymstoku
  • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, szkolenie organizowane przez ORKE.