Szukaj
Close this search box.

mgr Marta Wróblewska

logopeda

Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia o specjalności edukacja elementarna na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie rozpoczęła pracę jako nauczyciel-terapeuta w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, gdzie wiodącą metodą pracy była stosowana analiza zachowania. W 2015 roku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, następnie podjęła pracę jako logopeda. W 2019 roku uzyskała tytuł naurologopedy  na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Ukończyła m. in.: Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; Zajęcia metodyczne „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”; Szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”; Szkolenie „Masaż logopedyczny – podejście praktyczne”; Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”; Kurs doskonalący „Metoda dobrego startu – część praktyczna”; Warsztaty „Zajęcia logorytmiczne w przedszkolu – ciekawe sposoby wspomagania rozwoju mowy dzieci”; Warsztaty „Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu”; Szkolenie – „Zajęcia grupowe
o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”. Uczestniczyła w Konferencji „VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci
z autyzmem”.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju formach kształcenia.