Szukaj
Close this search box.

Milena Wołonciej

Logopeda

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność: Neurologopedia z wczesną interwencją logopedyczną). W trakcie studiów I stopnia zdobywała doświadczenie logopedyczne uczestnicząc w wolontariacie, odbywała praktyki zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach, a także prowadziła zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku żłobkowym. Następnie rozpoczęła pracę jako logopeda szkolny, a także jako logopeda w placówce podlegającej służbie zdrowia.

Podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach, m.in.: „Terapia miofunkcjonalna w praktyce”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż”, „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”, „Krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne”, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie elementarnym.

W Poradni prowadzi indywidualną terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.