mgr Zdzisław Rudziński

Wykładowca trzech uczelni medycznych i nauczyciel w policealnych szkołach medycznych oraz terapeuta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalista w zakresie masażu segmentarnego, terapii tkanek miękkich, masażu relaksacyjnego, orientalnego, kosmetycznego
i sportowego oraz w terapii pracy z dzieckiem zaburzonym psychoruchowo.

Ukończył kursy z zakresu akupunktury i igło terapii, terapii manualnej tkanek miękkich, technik osteopatycznych, masażu sportowego, masażu tajskiego, rehabilitacja stawu kolanowego, rehabilitacja stawu barkowego, leczenie manualne kręgosłupa, masażu shantala.

Twórca opracowań masażu relaksacyjnego, kosmetycznego, gorącymi kamieniami, stemplami ziołowymi oraz terapii redukującej tkankę tłuszczową.

Autor badań naukowych dotyczących wpływu różnych form masażu oraz terapii powięziowej na przewodnictwo nerwu kulszowego Pasje to różne formy masażu i terapii manualnej oraz praca dydaktyczna i badawcza