Gry i grywalizacja w edukacji

Studia podyplomowe  w zakresie „ Gry i grywalizacja w edukacji ” są studiami doskonalącymi, które mają na celu przygotowanie nauczycieli wszystkich typów szkół czy placówek dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych oraz absolwentów studiów pedagogicznych do zastosowania w codziennej pracy z uczniami metod aktywizujących takich jak grywalizacja. Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy na temat różnorodnych angażujących strategii nauczania, orientacji na cel dydaktyczny, a nie na sam proces nauczania, bezpiecznych sposobów wprowadzania metody prób i błędów, akceptacji porażek, podejmowania wyzwań i automotywacji. Studenci zyskają nie tylko wiedzę niezbędną do twórczej zmiany metod dydaktycznych, ale będą też uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez praktyków i metodyków. Dowiedzą się również, jak dokonać reorganizacji pracy przy minimalnych nakładach oraz gdzie poszukiwać środków na wykorzystanie nowych technologii w placówce oświatowej.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

PATRONAT HONOROWY:
 • Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR).
  SPIDOR jest członkiem Interactive Software Federation of Europe.
  Więcej informacji na temat kampanii i działalności edukacyjnej Stowarzyszenia na stronie: www.spidor.pl
ADRESACI:

Studia te adresowane są do:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą w sposób zaplanowany i wartościowy włączyć metody gamifikacji oraz gry do pracy z młodym pokoleniem
 • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie nowych technologii i metodyki kształcenia
 • pracowników placówek opiekuńczych, wychowawczych, kulturalno-oświatowych, bibliotek,
 • trenerów sportowych, animatorów, edukatorów oraz osób prowadzących szkoły językowe, artystyczne,
  kursy rozwijające hobby czy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży

CZAS TRWANIA:

 • 2 semestry, studia w trybie hybrydowym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia
  ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość e-learning ) w tym 2 zjazdy stacjonarne – warsztatowe realizowane w Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz projekt własny studenta 20 godzin.

PROGRAM:

 • I moduł:   Pedagogika gier i gry w pedagogice
 • II moduł:  Gry na przedmiotach (analogowe i cyfrowe): do różnych poziomów
 • III moduł: Wyjście poza schemat – nietypowe gry w edukacji
 • IV moduł: Projektowanie gier
 • V moduł:  Wykorzystanie gier w pracy z uczniami z SPE
 • VI moduł: Podsumowanie – czyli gry w polskiej szkole

KOSZT STUDIÓW:

Koszt studiów wynosi 4 400 zł.