Anna Kopczuk

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet w Białymstoku) oraz studiów podyplomowych: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie), Rehabilitacji Ruchowej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie), Socjoterapia w Zakresie Prowadzenia Zajęć, Organizacji i Kierowania Grupami Terapeutycznymi (Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku), Zarządzanie Oświatą (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie), Logopedia (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie). Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku) oraz Szkolenie Międzynarodowe „ Educiation and counselling for students with Autism and Asperger syndrome” – Włochy. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (PSTIS),  Trenerem  EEG- Biofeedback I stopnia, Terapii Taktylnej, Terapii Ręki. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI. Zajmuje się diagnozowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz jest w zespole diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu – posiada certyfikat „Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych”, STAT oraz ukończyła szereg szkoleń w tym zakresie m.in. „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Synapsis), „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” (Synapsis), „Wczesna interwencja wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”, „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci” – sympozjum naukowe. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi KOZE, KORP, KOLD, PEP-3-PL. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc
w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.. Stale wzbogaca warsztat pracy, ukończyła szkolenie podstawowe PECS, oraz szkolenie podstawowe i zaawansowane – Makaton. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, pracuje w nurcie niedyrektywnym – uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Raun K. Kaufmana – Wprowadzenie do Programu Son- Rise, seminarium i warsztatach Jake”a Greenspana – Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Ukończyła I I II stopień kursu HANDLE – Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle i Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych oraz pierwszy stopień warsztatów szkoleniowych Systemu Rozwoju Poprzez Zabawę – Growth trough Play System.  Prowadzi szkolenia oraz pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.