Magdalena Kośnik

Logopeda, audiofonolog.

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, aktualnie w trakcie studiów magisterskich.
W trakcie studiów zdobywała doświadczenie uczestnicząc jako wolontariusz na obozach terapeutycznych, odbywając praktyki w poradniach i na oddziałach szpitalnych, a później – pracując jako logopeda w szkole i w przedszkolu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Ukończyła m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Centrum Metody Krakowskiej, Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych, Kształtowanie mowy i języka u dzieci z autyzmem, afazją i ORM, Diagnoza autyzmu, Autyzm – terapia całościowa zaburzenia, Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Trener Grafomotoryki. Logopedię wybrała z pasji do słowa i do drugiego człowieka.

Prywatnie – miłośniczka literatury.