Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne realizowane są w oparciu o programy ramowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą