Logistyka w szkole

Opis Studiów

Studia logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia pozwalają także nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej w branży TSL ( Transport Spedycja Logistyka). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie logistyka w szkole pozwoli na praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. 

Czas trwania 3 semestry ,studia w trybie niestacjonarnym 

Ramowy program

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej
3. Dydaktyka przedmiotu
4.  Podstawy logistyki
5.  Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
6.  Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
11. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej
12. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko
13. Controlling
14. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
15. Systemy informatyczne w logistyce
16. Logistyka w produkcji
17. Zarządzanie dystrybucją
18. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
19. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
20. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)
21. Praktyka  zawodowa w wymiarze 60 godzin

Koszt studiów 3000 zł  (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna