logopeda

mgr Anna Kopczuk

mgr Dorota Szewko

mgr Helena Wasiluk

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych. Udziela konsultacji dla rodziców i przeprowadza badania logopedyczne.

Ukończone  kursy i szkolenia

 • Kurs kwalifikacyjny zakresu surdopedagogiki 
  Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • 2013 r.- ukończenie I stopnia kursu Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”
 • 2014 r.- szkolenie pt. „Diagnoza i terapia autyzmu”
 • 2015 r.- warsztaty pt. „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1
 • 2015 r.- szkolenie pt. „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”
 • 2015 r.- udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej: „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • 2016 r.- szkolenie pt. „Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej”
 • 2017 r.- szkolenie pt. „Guguhopla, zabawy logopedyczne malucha-stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka”
 • 2017 r.- Udział w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wsparciem dziecka i rodziny. Małe dziecko- poznanie w zabawie.”
 • 2017 r.- kurs nauki Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym
 • 2017r.- szkolenie pt. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)”
 • 2018 r.- szkolenie pt. „Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
 • 2018 r.- szkolenie „Karta Oceny Logopedycznej dziecka- KOLD”
 • 2018 r. – szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw”
 • 2018 r.- Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

lic. Magdalena Krych