Matematyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 90 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Algebra

2. Geometria

3. Analiza matematyczna

4. Teoria mnogości

5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki

7. Metodyka matematyki

8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych

9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki

10. Higiena i emisja głosu

11. Elementy prawa oświatowego

12. Praktyka zawodowa – 90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna