Alicja Miłkowska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

– AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

– Trening Umiejętności Społecznych

– Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I)

– Logorytmika – ruch słuch słowo

– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia

– Kurs nauki Systemu Językowo- Migowego – poziom średniozaawansowany

– Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

– Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego

– Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

– Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój

– Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ® – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR. Doświadczenie w terapii logopedycznej zdobywała w placówkach oświatowych oraz placówkach podlegających służbie zdrowia.