Kinga Natusiewicz

Pedagog specjalny, logopeda.

Magister pedagogiki, absolwentka studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Podyplomowe Studia logopedyczne,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika).

Od 2011 roku pracuje jako pedagog z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz innymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W Poradni „Mentor” pracuje jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopeda. Współpracuje z Fundacją „Syriusz”, gdzie prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne – pedagogiczne, logopedyczne i terapii taktylnej, a także zajęcia grupowe – logorytmiczne, TUS (treningu umiejętności społecznych) dla różnych grup wiekowych. Stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe oraz rozwija umiejętności poprzez udział w konferencjach i szkoleniach.

W pracy z małymi dziećmi szczególnie ceni założenia terapii niedyrektywnych, podkreśla rolę zabawy jako naturalnej metody poznawania świata przez dzieci.

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA

 • AAC – Komunikacja alternatywna – efektywne komunikowanie się (prow. Alina Smyczek);
 • Growth through Play System (GPS) Level 1;
 • Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (prow. Agnieszka Rosa, Orticus)
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KomLogo);
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce (Poradnia Rubikon);
 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej (E. Cieplińska, Międzynarodowy Instytut dr Swietlany Masgutowej);
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (prow. E. Łukowska, Fundacja Pomoc Autyzm);
 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera / autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych (fundacja PRODESTE);
 • W co się bawić? Jak się bawić? – rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem;
 • Rola stymulacji neurosensomotorycznej w oparciu o wybrane metody w pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem (MODM);
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – szkolenie I i II stopnia (Fundacja PRODESTE);
 • „Mam prawo do… – Karta Praw Osób z Autyzmem” – sympozjum naukowe (KTA, OSTO);
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – szkolenie podstawowe;
 • Neurodydaktyka – podstawy teoretyczne dla nauczycieli  (MODM);
 • Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka (Centrum Kształcenia „Dobra kadra”).