O nas

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku powstał w 2001 roku i został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przy Podlaskim Kuratorze Oświaty pod poz. 7.

Ośrodek prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, organizuje seminaria, warsztaty i inne formy mające na celu wymianę doświadczeń, przygotowanie kadr dla wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli, planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku współpracuje szereg nauczycieli akademickich, edukatorów, metodyków i specjalistów, bardzo wysoko ocenianych przez słuchaczy za wiedzę merytoryczną, kompetencje i fachowość oraz współpracę ze słuchaczami i szkołami. Do dnia obecnego w naszej placówce kursy kwalifikacyjne ukończyło 3000 osób, natomiast ponad 10 tys. nauczycieli skorzystało z innych ofert kursów i szkoleń otrzymując stosowne zaświadczenia.

Dużym zainteresowaniem cieszą się placówki, które powstały na bazie Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku i Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Innowacyjność naszych działań sprzyja większej profesjonalności usług i poszerza ofertę. Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Białymstoku realizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu autyzmu.

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku posiada akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku – decyzja nr RE.5470.3.2015

Pragnę przedstawić Państwu ofertę, która mam nadzieję pomoże Państwu podjąć decyzję, jak zdobyć wiedzę, która będzie przydatna w rozwiązaniu problemów zawodowych, wiedzę, która będzie inspirowała do poszukiwania ciekawych rozwiązań oraz efektywnych działań, będzie okazją do wymiany doświadczeń.

Leszek Twarowski
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku