Szkoły podstawowe

  • jak urozmaicić lekcje w szkole?
  • jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny,
  • klasa jako grupa wychowawcza,
  • profilaktyka w szkole,
  • procesy edukacyjne zwiększające motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się
  • lekcje z wykorzystaniem metod opartych na najnowszych osiągnięciach wiedzy pedagogicznej
  • stosowanie najnowszych osiągnięć wiedzy pedagogicznej w praktyce edukacyjnej, m.in. w celu zwiększania zainteresowania uczniów tematyką prowadzonych zajęć

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 - 6 godz.

KOSZT

700 zł – 950 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl