osoba prowadząca terapię zajęciową

mgr Helena Szarało

mgr Katarzyna Zalewska