PODSTAWY PRACY PDYCHOLOGA W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH

PROWADZĄCY

mgr Daniel Olechno, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Zadania
  2. Główne cele
  3. Formy pomocy
  4. Współpraca z nauczycielami i rodzicami
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

190 zł/os