Przedsiębiorczość w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:

3 semestry.

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Współczesne tendencje w edukacji

2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości

3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4. Psychologia pracy

5. Makroekonomia

6. Mikroekonomia

7. Podstawy przedsiębiorczości

8. Marketing w przedsiębiorstwie

9. Wprowadzenie na rynek pracy

10. Komunikacja interpersonalna

11. Dydaktyka przedsiębiorczości

12. Higiena i emisja głosu

13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości

14. Elementy prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna