ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY DZIECI

PROWADZĄCY

mgr Daniel Olechno, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Jak rozumieć seksualność?
  2. Stadia rozwoju psychoseksualnego
  3. Stadia rozwoju psychoseksualnego z punktu widzenia psychoanalizy.
  4. Pojęcie tożsamości płciowej a dojrzewanie płciowe
  5. Zachowania seksualne dzieci 
  6. Adolescencja a rozwój psychoseksualny
  7. Jak reagować?
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

180 zł/os